skip to Main Content
Osona Destinació D’oci Escollida I Valorada Especialment Pels Recursos Naturals

Osona destinació d’oci escollida i valorada especialment pels recursos naturals

El perfil general del turista que visiten Osona segueix la mateixa línia dels anys anteriors, se situa majoritàriament un turista d’oci entre 35 i 44 anys que viatgen en parella, un 43,7%, o en família, un 32,9%. En línies generals es tracta d’un turista de proximitat de nacionalitat Espanyola en un 91’6% dels casos, que arribar de la ciutat de Barcelona el 28,9%, de la Àrea Metropolitana el 19%, de la resta de Catalunya el 40% i de la resta d’Espanya el 5,4%. Pel que fa al turisme internacional 4,2% del total de turistes provenen de la resta d’Europa, destaquen França i Alemanya i Rússia, l’1,6% arriba de l’Àsia i del pròxim orient i l’1,5% d’Amèrica central i del sud.

Pel que fa a lla planificació del viatge, continua la tendència a la digitalització, el 46,4% dels turistes planifica la seva visita a Osona per internet, sobretot amb portals com Booking, el 34,8%, les webs pròpies dels allotjaments, el 17,8% i webs genèriques com Google el 10,3%, a part d’altres portals com les webs dels municipis, Tripadvisor, Top rural, Escapada Rural i XXSS. Les referències de familiars, coneguts i amics és també una eina de planificació molt utilitzada (23,6%). La fidelització de turistes es manté en bons números, ja que el 52,7% visita Osona per vegada segona vegada o més.

La carretera continua sent la via d’entrada a la comarca, el mitjà de transport per defecte dels visitants a la comarca és el cotxe, en un 86,8% i despunta les autocaravanes en un 1,3%. En relació a l’allotjament, l’estada mitjana a la comarca és de 3,8 nits, distribuïdes el 41% en hotels, el 26% en càmpings i la resta entre pensions, albergs, hostals i turisme rural, Cal tenir consciència de que es tracta d’una variable molt condicionada per la selecció dels punts d’enquestació, on no es tenen en comptes ni els HUT ni les àrees d’autocaravanes, fins el moment.
Segons aquestes dades, la despesa global del turista que va visitar la comarca es de 219,3 € El turista inverteix 108,3€ en l’allotjament, seguit de la despesa que fa a la destinació durant l’estada que és del 64,8€, un total de 173,1€ de despesa a la comarca, sumats al 46,2€ que inverteix en l’anada i tornada a Osona.

El 92,7% dels visitants escull Osona per motius d’Oci, un cop a la comarca entre el 95,6% passeja i es relaxa, el 77,4% degusta gastronomia local i va de restaurants, el 65% practica esports o participa en esdeveniments esportius i el 34,1% realitza visites culturals.

La nota de valoració global del turista que visita Osona és del 9 sobre 10. Els aspectes més ben valorats de la comarca segueixen essent l’entorn natural (9,5 sobre 10), seguit de la seguretat ciutadana (9,3 sobre 10), el soroll (9,3 sobre 10) i el caràcter i amabilitat de la gent (9,1 sobre 10) i les més baixes continuen sent el transport públic (6,4 sobre 10) i la connexió a internet (7,4 sobre 10).

Aquest treball ha estat realitzat per l’Observatori del Turisme a Barcelona, impulsat per la Diputació de Barcelona i Turisme de Barcelona, amb la col·laboració d’Osona Turisme basant-se en una mostra de 305 entrevistes a turistes repartides de forma proporcional durant tot l’any 2018 i amb un marge d’error mostral de d’un 7,3%.

Back To Top