skip to Main Content

Indicadors · Osona Lab Turisme

El coneixement dels indicadors turístics de la nostra demarcació és una de les principals eines que comptem per conèixer com actua la nostra destinació, n’obtenim informació real i clara de la situació del sector a casa nostra, de les conseqüències dels projectes implantats i de les circumstàncies que afecten la societat global.

Aquest estudi ens permet establir un seguiment evolutiu dels principals indicadors de reputació a través de les puntuacions publicades pels usuaris en les principals plataformes online de turisme.

 

Monitor de reputació turística online de la comarca d’Osona, 2023

Aquest estudi anual ens mostra l’evolució dels principals indicadors de reputació turística d’Osona, a través de l’anàlisi de la valoració i puntuacions publicades pels usuaris dins de les principals plataformes online de turisme sobre els allotjaments, restaurants i atractius turístics.

Estudi

 

 

Monitor de reputació turística online de la Regió de Barcelona, 2023

L’estudi ens permet establir un seguiment evolutiu dels principals indicadors de reputació iniciats l’any 2015, a través de l’anàlisi de la valoració i puntuacions publicades pels usuaris dins d’una selecció de les principals plataformes online de turisme sobre els allotjaments, restaurants i atractius turístics de la nostra destinació.

Estudi

 

Presència i la valoració a Internet d’establiments de turisme rural i càmpings de la Regió de Barcelona

Anàlisi de LabTurisme, Diputació de Barcelona, sobre la presència dels establiments de turisme rural i càmpings de la demarcació de Barcelona a internet i la seva valoració i reputació dels clients, dades sobre els mercats emisors, tipus de client i persepció dels establiments sobre les dades de l’any 2021

Estudi

L’informe del Perfil del turista és fruit dels resultats de l’Enquesta de Perfil i Hàbits dels Turistes i mostra el perfil típic del turista, edat, estudis, tipologia del grup amb el  que viatja, els motius, mitjà de transport, despesa, motivacions, etc.

 

ACTIVITAT TURÍSTICA DESTINACIÓ BARCELONA 2022

L’Informe anual de l’activitat turística de la Destinació Barcelona 2022 (dades 2021) és el principal recull anual dels indicadors de turisme a la província i la publicació de referència en l’anàlisi de l’evolució d’aquest sector i les tendències de futur.
Aquest treball es duu a terme des del Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

 

RESUM ANUAL DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA ENTORN BARCELONA · 2022

L’informe anual ens mostra les dades de l’OFERTA D’ALLOTJAMENT, la DEMANDA TURÍSTICA, la PROCEDÈNCIA DEL TURISTA, el PERFIL DEL TURISTA, la DESPESA REALITZADA PEL TURISTA, els INDICADORS DE RENDIBILITAT, l’ATUR TURÍSTIC i les TENDÈNCIES.

INFORME 2023

 

PERSPECTIVES D’ACTIVITAT TURÍSTICA A LA DESTINACIÓ DE BARCELONA

L’Observatori de del Turisme de Barcelona elabora l’informe de Perspectives d’activitat del turisme a la nostra demarcació per tal de contextualitzar la connectivitat entre els mercats d’origen i la nostra destinació, el calendari de festius dels turistes, els interessos més importants de la destinació per part dels turistes i la previsió de demanda d’allotjaments.

INFORME 2023

 

INFORME D’EXPLORACIÓ DE DADES DE TRANSACCIONS BANCÀRIES

Gràcies a les dades extretes dels moviments bancaris dels turistes a la nostra destinació s’elabora aquest informa on es mostra la distribució, la despesa, els sectors de despesa, el nombre i l’origen dels turistes i visitants.

INFORME

L’informe dels mercats emisors ens mostra les connectivitats, calendaris de vacances i reserves dels mercat de d’origen amb més pes a la nostra destinació, aquest n’és l’informe de l’any 2023.

Back To Top