skip to Main Content

Indicadors · Osona Lab Turisme

El coneixement dels indicadors turístics de la nostra demarcació és una de les principals eines que comptem per conèixer com actua la nostra destinació, n’obtenim informació real i clara de la situació del sector a casa nostra, de les conseqüències dels projectes implantats i de les circumstàncies que afecten la societat global.

L’informe del Perfil del turista és fruit dels resultats de l’Enquesta de Perfil i Hàbits dels Turistes i mostra el perfil típic del turista, edat, estudis, tipologia del grup amb el  que viatja, els motius, mitjà de transport, despesa, motivacions, etc.

Acontinuació podeu veure els informes anuals del perfil del turista d’Osona i de la resta de la Destinació de Barcelona, a partir de l’any 2022 aquests resultats es mostren a l’interactiu anual del TDS, enllaç.

El Calendari de vacances i festius dels mercats emissors 2024 detalla els festius, vacances escolars i volum d’arribades i de reserves de cada mercat amb el volum total dels viatges d’aquests mercats quan viatgen a Europa. Aquesta informació facilita la identificació d’oportunitats de captació de clients en el marc temporal més adient.

L’informe dels mercats emisors ens mostra les connectivitats, calendaris de vacances i reserves dels mercat de d’origen amb més pes a la nostra destinació, aquest n’és l’informe de l’any 2023.

Aquest estudi ens permet establir un seguiment evolutiu dels principals indicadors de reputació a través de les puntuacions publicades pels usuaris en les principals plataformes online de turisme.

Monitor de reputació turística online (iRON®) – Destinació Barcelona

Recull les dades d’una mostra de gairebé 9 milions d’opinions de més de 38.000 recursos de les tres àrees geogràfiques d’anàlisi habituals de l’OTB (Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona), compara els resultats obtinguts el 2018 (últim any d’anàlisi de les tres àrees) amb el 2023.

Enllaç

 

 

 

Monitor de reputació turística online de la comarca d’Osona, 2023

Aquest estudi anual ens mostra l’evolució dels principals indicadors de reputació turística d’Osona, a través de l’anàlisi de la valoració i puntuacions publicades pels usuaris dins de les principals plataformes online de turisme sobre els allotjaments, restaurants i atractius turístics.

Estudi

 

 

Monitor de reputació turística online de la Regió de Barcelona, 2023

L’estudi ens permet establir un seguiment evolutiu dels principals indicadors de reputació iniciats l’any 2015, a través de l’anàlisi de la valoració i puntuacions publicades pels usuaris dins d’una selecció de les principals plataformes online de turisme sobre els allotjaments, restaurants i atractius turístics de la nostra destinació.

Estudi

 

Presència i la valoració a Internet d’establiments de turisme rural i càmpings de la Regió de Barcelona

Anàlisi de LabTurisme, Diputació de Barcelona, sobre la presència dels establiments de turisme rural i càmpings de la demarcació de Barcelona a internet i la seva valoració i reputació dels clients, dades sobre els mercats emisors, tipus de client i persepció dels establiments sobre les dades de l’any 2021

Estudi

TURISME AMB MOTIVACIONS ESPORTIVES A OSONA

INFORME

 

ACTIVITAT TURÍSTICA ESTIU 2023 A L’ENTORN BARCELONA

L’informe de Balanç de l’activitat turística a l’estiu 2023 a l’Entorn de Barcelona mostra uns resultats no tant optimistes tot i que sí hi ha un increment respecte l’any anterior en el nombre de viatgers i pernoctacions, sobretot en el turisme estranger. Algunes de les conclusions que podem apuntar són:

  • Durant l’estiu 2023 l’oferta oberta ha baixat discretament en tots els tipus d’establiments, respecte el mateix període de l’any anterior.
  • S’ha incrementat durant l’estiu de 2023 el nombre de viatgers i de pernoctacions (mes de juliol a l’agost).
  • El pes que tenia el mercat estranger se segueix recuperant.
  • La temporada d’estiu 2023 ha estat més positiva que la del 2022.

INFORME

 

ACTIVITAT TURÍSTICA DESTINACIÓ BARCELONA 2022

L’Informe anual de l’activitat turística de la Destinació Barcelona 2022 (dades 2021) és el principal recull anual dels indicadors de turisme a la província i la publicació de referència en l’anàlisi de l’evolució d’aquest sector i les tendències de futur.
Aquest treball es duu a terme des del Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

 

RESUM ANUAL DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA ENTORN BARCELONA · 2022

L’informe anual ens mostra les dades de l’OFERTA D’ALLOTJAMENT, la DEMANDA TURÍSTICA, la PROCEDÈNCIA DEL TURISTA, el PERFIL DEL TURISTA, la DESPESA REALITZADA PEL TURISTA, els INDICADORS DE RENDIBILITAT, l’ATUR TURÍSTIC i les TENDÈNCIES.

INFORME 2023

 

PERSPECTIVES D’ACTIVITAT TURÍSTICA A LA DESTINACIÓ DE BARCELONA

L’Observatori de del Turisme de Barcelona elabora l’informe de Perspectives d’activitat del turisme a la nostra demarcació per tal de contextualitzar la connectivitat entre els mercats d’origen i la nostra destinació, el calendari de festius dels turistes, els interessos més importants de la destinació per part dels turistes i la previsió de demanda d’allotjaments.

INFORME 2023

 

 

 

 

 

INFORME D’EXPLORACIÓ DE DADES DE TRANSACCIONS BANCÀRIES

Gràcies a les dades extretes dels moviments bancaris dels turistes a la nostra destinació s’elabora aquest informa on es mostra la distribució, la despesa, els sectors de despesa, el nombre i l’origen dels turistes i visitants.

INFORME

Back To Top