skip to Main Content

Muntanyola

Munter-0014

El municipi històric de Muntanyola és format per entitats amb una història i una evolució ben diferents fins a la definitiva creació dels municipis moderns, que es remunta al 1840, Munter, pronunciat a la comarca “Munta”, apareix el 929 amb el nom de Villa de Montari, i en altres documents Montabri. En aquest petit terme, originat en una vila rural, fou erigida abans del 929 una església dedicada a Sant Esteve, i en un petit pujol que hi ha a prop, s’alçà un castell, que esdevingué el centre jurisdiccional del terme.

Ajuntament de Muntanyola. Casa Consistorial – 08505 Muntanyola. Tel. 93 883 01 86 – www.muntanyola.cat – muntanyola@diba.cat

Back To Top