skip to Main Content
Osona, Una De Les Comarques Que Més Creix En Ocupació Turística El Mes De Setembre

Osona, una de les comarques que més creix en ocupació turística el mes de setembre

Segons dades de l’Informe de l’enquesta Flaix d’ocupació turística del mes de setembre 2018 de la Diputació de Barcelona, Osona creix 9,94 punts en ocupació hotelera, passant d’un 51,33% el setembre del 2017 a un 61,27% el setembre d’enguany.És l’única comarca que creix aquest mes, juntament amb el Berguedà, que ha augmentat 12,9 punts. Les pernoctacions als hotels d’Osona creixen tant en la primera quinzena del mes (+8,7 punts) com en la segona (+11,2 punts).Pel que fa al turisme rural, Osona creix 4,82 punts d’un any a l’altre, d’un 44,91% a un 49,73%, situant-se d’aquesta manera per sobre de la mitja de les comarques de Barcelona en ocupació en turisme rural, que és del 41,86%.Osona, juntament amb el Moianès i l’Anoia, són les tres úniques comarques que creixen en aquest valor. L’ocupació mitjana de turisme rural a Osona es manté amb unes dades molt semblants en la primera quinzena (49,4%) i la segona (50%) del mes de setembre.En termes generals, les dades del setembre del 2018 estan lleugerament per sota de les del 2017, en part per la recuperació de la competència de les destinacions turístiques del Mediterrani i per l’afectació del context polític català. Per això, el creixement d’Osona en aquestes circumstàncies de descens generalitzat és una molt bona notícia per la comarca i una mostra de la fortalesa de la seva oferta turística.

Back To Top