skip to Main Content
La Reputació Online D’Osona

La reputació online d’Osona

UN 8,58 ÉS LA NOTA MITJANA QUE FAN ELS TURISTES DE LA COMARCA EN ELS MITJANS ONLINE

Vic, Rupit i Pruit i Vilanova de Sau els municipis que reben més opinions online de la comarca. El Salt de Sallent, Rupit i la Plaça Major de Vic els atractius amb la millor reputació online d’Osona. 

La valoració de l’Índex de Reputació online (iRON) d’Osona al 2020 ha sigut d’un 8,58. LA valoració és 0,34 punts percentuals per sobre de la mitjana de la Regió de Barcelona que és de 8,24 punts.

Entre els 3 subsectors analitzats (allotjament, restaurants i atractius) els atractius son el més destacat, tant per volum d’opinions rebudes amb 20.521, com amb la valoració mitjana iRON de 8,94. 

Els allotjaments també han rebut una nota mitjana més alta que l’any anterior +0,04 pp, amb una valoració mitjana iRON de 8,6 amb 16.802 opinions.

En canvi els restaurants han registrat un iRON molt semblant d’un any per altre amb una valoració mitjana iRON del 8,14 i un total de 17.315 opinions analitzades.

El volum d’opinions dels restaurants i els allotjaments han tingut una tendència similar als anys anteriors mentre que els atractius han patit una reducció important de les opinions. Tot i així la variació interanual és positiva del +41,4%. 

Analitzant la incidència dels municipis de la comarca en quant a les opinions, trobem que Vic és la ciutat amb més opinions rebudes, un total de 24.759 les quals representen el 45,3% del total de la comarca i amb una valoració iRON de 8,45. Aquesta valoració mitjana iRON es desglossa amb un 7,94 als restaurants, 8,6 als allotjaments i 8,7 als atractius. 

Rupit és el següent municipi en quant a número d’opinions amb 7.310 i una mitjana iRON molt destacable de 9,05. Aquesta valoració és superior a 9 als allotjaments amb un 9,07 i als atractius amb un 9,34 i més baixa als restaurants amb un 8,15.

En número d’opinions segueixen Vilanova de Sau, Seva i Tavèrnoles. La valoració més alta de la comarca d’Osona és per Malla amb un 9,71 però només 244.

La valoració mitjana dels principals atractius o atractius “top” d’Osona han rebut una puntuació de 8,96 d’un total de 19.115 valoracions fetes sobre 10 atractius “top” de la comarca.

Totes les valoracions estan per sobre del 8,5 destacant “el Salt de Sallent” com atractiu que marca la valoració iRON més alta (9,37), amb 1.760 opinions, seguida del propi “Rupit” com a atractiu (iRON de 9,34 i 2.691 opinions). La Plaça Major de Vic destaca amb el major volum d’opinions generades (7.305) amb un iRON de 8,76. La cultura compren la gran majoria d’atractius i comentaris realitzat sobre la destinació Osona.

“Club” gastronòmic 13 8. 

La segmentació del “Club” gastronòmic pretén recollir tots aquells establiments de restauració que tenen un perfil més gastronòmic i/o treballen amb una visió més turística, aportant un valor afegit a l’experiència culinària del territori; aquesta selecció s’ha aïllat de la resta d’establiments, que en la major part dels casos, no tenen cap vinculació amb l’experiència turística.

El “club” gastronòmic d’Osona amb un total de 25 restaurants ha rebut una valoració mitjana iRON de 8,53 d’un total de 4.315 opinions que s’han rebut, i per tant obtenen un nota per sobre de la mitjana global de restaurants que és del 8,14.

La majoria de restaurants han rebut menys de 400 comentaris però un gran nombre d’ells estan situats entre el 8 i el 9 en la escala iRON de valoració. Destaca en aquest cas el restaurant Can Jubany (Calldetenes) que a més de tenir el major volum d’opinions (722) ha obtingut també una valoració mitjana iRON per sobre del 9 (9,30). Per nombre d’opinions també destaca el restaurant Fussimanya (Tavèrnoles) amb un total de 616 opinions.

Mercats emissors

El creuament de sectors i mercats/idiomes, permet identificar els segments de major satisfacció i prescripció online, alhora que aquells que requereixen atenció prioritària. El mercat rus és el que emet les valoracions més altes d’entre tots els mercats analitzats mentre que els alemanys són els que fan valoracions més baixes en termes generals. En el cas dels atractius la valoració mitjana més baixa és la que emeten els usuaris del mercat neerlandès (8,16). És important tenir en compte el volum d’opinions de cada mercat.

Aquest treball ha estat realitzat per LABTurisme, a la comarca s’han recollit dades de 54.638 opinions d’usuaris emeses fins a maig de 2020, en els següents tres sectors turístics: Allotjaments (31%), Restaurants (32%) i Atractius Turístics (38%). L’indicador utilitzat per mostrar la valoració ha sigut “l’iRON” Índex de Reputació Online®, calculat per agregació ponderada de les opinions individuals dels usuaris en els portals objecte d’estudi. Escala unificada de 0-10.

CONSULTA L’INFORME AQUÍ

Back To Top