skip to Main Content

Seva

Seva-0014 (1)

Població que s’estén dels peus del Montseny a la vall del Congost, format per dos sectors separats pel terme del Brull. La població era una antiga sagrera envoltada per murs dels segles XII al XV i encara guarda una disposició centrada entorn de l’església parroquial de Santa Maria, d’estil romànic i abarrocat interiorment, i amb cases antigues ornades de finestrals dels segles XIII al XVI. El terme també compta amb antigues masies de notable valor arquitectònic.

Ajuntament de Seva. Carrer de Dalt, 5 – 08553 Seva. Tel. 93 884 01 11 – www.seva.cat – seva@diba.cat

Back To Top