skip to Main Content
Coneixes Els Principals Certificats De Compromís Mediambiental De Les Empreses I Entitats D’Osona?

Coneixes els principals certificats de compromís mediambiental de les empreses i entitats d’Osona?

En aquesta línia, la nova campanya: ‘Osona, som sostenibilitat’ vol convidar als visitants a gaudir d’una manera responsable i respectuosa del nostre territori. Actualment, moltes de les nostres entitats i empreses estan compromeses amb aquest tipus de turisme. De fet, algunes d’elles ja disposen de certificats de compromís mediambiental com el de la Garantia de Qualitat Ambiental, l’ECOLABEL, la Carta Europea del Turisme Sostenible, el segell SICTED o Biosphere. Però en què consisteixen aquestes acreditacions?En primer lloc, pel que fa al distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, cal dir que es tracta d’un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. A través d’aquest procediment s’identifiquen aquells productes i serveis que reuneixen determinades propietats o característiques que els fan més respectuosos amb el medi ambient.Els objectius d’aquest certificat consisteixen a promoure el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el consum de productes i de serveis que afavoreixen la minimització de residus. Així com, proporcionar als usuaris i als consumidors una informació millor i més fiable sobre la qualitat ambiental dels productes i dels serveis que els orienti en les seves decisions d’ús o de compra. A més, és compatible amb altres sistemes oficials de garantia de qualitat ambiental.Pel que fa a l’Etiqueta Ecològica Europea (ECOLABEL), cal assenyalar que constitueix una part important de la política comunitària d’instruments voluntaris d’ajuda a les empreses i als consumidors per millorar la seva actuació ambiental. L’EEE és un dels instruments inclosos en el Pla d’Acció Comunitari de Producció i Consum Sostenible i Política Industrial Sostenible de la Unió Europea i compta amb el suport de les autoritats ambientals de la UE i dels estats membres. El seu objectiu és promoure productes que poden reduir els efectes ambientals adversos, en comparació amb altres productes de la mateixa categoria, contribuint així a un ús eficaç dels recursos i a un elevat nivell de protecció del medi ambient.D’altra banda, també cal destacar la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS), una iniciativa de la Federació EUROPARC que té com a objectiu global promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat en els espais naturals protegits d’Europa. La CETS és un mètode i un compromís voluntari per aplicar els principis de turisme sostenible, orientant als gestors dels espais naturals protegits i a les empreses per definir les seves estratègies de forma participada. A Osona, el Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera, ostenta aquesta distinció.Finalment, també cal destacar el SICTED, el Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions. Una metodologia que proporciona un sistema de gestió de qualitat en una destinació turística que persegueix un nivell de qualitat homogeni en els serveis oferts al turista i té un enfocament cap a la millora contínua i posada en valor dels recursos de la destinació. Tampoc podem deixar de banda, el Biosphere Responsible Tourism, una certificació que va néixer amb el suport de les Nacions Unides a través de la primera Conferència Mundial de Turisme Sostenible. Des de llavors compten amb el suport de la UNESCO, l’OMT, el PNUMA i, recentment, la Cimera del Clima de París. A través d’aquest certificat es reconeixen les entitats que compleixen amb els requisits del Sistema de Turisme Responsable que atorga l’Institut de Turisme Responsable (ITR).En aquests moments, moltes empreses i entitats d’Osona ja disposen d’aquests certificats i altres estan pendents d’obtenir-lo en un termini breu. Això demostra el compromís de la nostra comarca amb la sostenibilitat, amb una gestió responsable del turisme i amb una estratègia transversal que vol garantir un model perdurable en el futur.

Back To Top