skip to Main Content
Una Ocupació Turística Del 57,8% La Primera Quinzena D’agost

Una ocupació turística del 57,8% la primera quinzena d’agost

Les dades fins el 15 d’agost permeten un pronòstic optimista de cara a la valoració global de la temporada. 

Osona disposa de bons números en la ocupació turística el mes de juliol i la primera quinzena d’agost. El mes de juliol va tancar amb una ocupació global del 40,3% i d’un 57,8% els primers 15 dies d’agost, l’any anterior aquestes dades van ser del 32,3% i 50,4%, respectivament. Així doncs, un augment significatiu en relació l’estiu del 2020, el qual tot hi estar en plena pandèmia no va ser dolent pel sector turístic de la comarca. 

Les taxes d’ocupació més altes són en càmpings (44,3%) i apartaments (51,9%), seguint la línia de l’any anterior, el càmping es consolida com una de les noves tendències de viatge, també a la comarca. 

Tenint en compte les pernoctacions i a espera de tancar les dades del mes d’agost, el mes de juliol es van comptabilitzar un total de 73.247 pernoctacions una xifra que preveu augmentar considerablement el mes d’agost, tenint en compte les 50. 808 pernoctacions en només els primers 15 dies de mes. L’augment de pernoctacions respecte el 2020 ha estat d’un 34,5% el mes de juliol i d’un 23,5% de l’1 al 15 d’agost. 

En aquest sentit, cal destacar el fort augment del 72,3% en les pernoctacions a hotels aquesta primera quinzena d’agost, en canvi el turisme rural manté uns números de pernoctacions molt similars a l’any anterior. Cal comentar que el sector hoteler va ser un dels mes afectats l’any 2020.  

En quant a procedència del turistes, continua el turisme de proximitat, entorn al 90% dels turistes prové de Catalunya. En quant al turista internacional podem senyalar països com França Països Baixos i Alemanya.  

Back To Top