skip to Main Content

PR C-44 - Sender de Prats de Lluçanès

Quilòmetres totals: 24, 300 km

Desnivell: Masia del Grau, 760 metres – Molí de Galobardes, 620 metres.

Temps aproximat: 6 hores aproximadament

Senyalització: circuit pintat i senyalitzat amb franges blanques i grogues i els indicadors corresponents.

Descarregar mapa

tornar enrere

Back To Top