skip to Main Content
La Comissió Consultiva D’accés Motoritzat Al Medi Natural D’Osona Impulsa L’inventari De Camins Crítics A Tots Els Municipis D’Osona I El Lluçanès Per A Regular-hi El Seu Accés

La comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural d’Osona impulsa l’inventari de camins crítics a tots els municipis d’Osona i el Lluçanès per a regular-hi el seu accés

El dijous dia 7 d’abril es va portar a terme la tercera reunió de treball de la Comissió Consultiva
d’Accés Motoritzat al medi natural d’Osona a l’ajuntament de Sant Martí de Centelles.

Aquesta comissió es va constituir al juliol de l’any passat amb el primer objectiu de regular la
massificació accentuada amb la pandèmia a molts dels entorns naturals de la comarca. L’article
13 del DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural,
estableix que cada comarca constituirà una comissió consultiva de l’accés motoritzat al medi
natural formada per a representants de diferents entitats, alcaldies, i administracions
supramunicipals de la comarca. Aquesta comissió consultiva creada a Osona, la seguit la del
Bages amb el mateix propòsit, les úniques a Catalunya de moment que han de servir com a eines
públiques per vetllar pels interessos de tots els habitants i pobles de l’entorn més rural català.

Durant aquests mesos la comissió s’ha reunit trimestralment i de forma descentralitzada a Sant
Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, l’Esquirol i Vic, per tal d’anar avançant en la regulació
dels camins dels municipis amb problemes de massificació en els entorns naturals. La comissió
ha manifestat també des del primer moment la imperiosa necessitat de suport de les
administracions supramunicipals en l’àmbit tècnic i pressupostari, i la necessària actualització del
decret de 1998. El suport de la Generalitat s’ha vist plasmat fins ara amb la incorporació d’un
tècnic al Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural a Osona i amb el
finançament de la senyalització per posar als camins inventariats.

A la reunió del passat dijous la comissió va informar favorablement per tal d’aprovar l’inventari
de camins que cal regular del municipi de Sant Martí de Centelles. Aquest fet permetrà al
municipi poder senyalitzar els camins amb més problemes per tal de regular-ne l’accés amb
vehicles motoritzat. Aquestes regulacions no afectaran els veïns dels municipis, ni als vehicles
autoritzats que han de poder continuar amb les activitats agrícoles, cinegètiques, silvícoles i
ramaderes; i permetran habilitar zones d’aparcament específiques des d’on els visitants podran
accedir a peu o altres mitjans no motoritzats als punts naturals que vulguin visitar.

Aquest procés de treball als municipis el realitzen tècnics del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural juntament amb els ajuntaments i el Consell Comarcal d’Osona amb
l’objectiu d’identificar els camins i les pistes forestals, detectar els punts crítics que impliquen
més problemàtiques i proposar una regulació d’accés a aquests, de forma o bé temporal o bé
permanent; i al mateix temps implementar una senyalització no només informant de la restricció
i aparcament dels vehicles, i informant de les possibles sancions econòmiques d’entre 300 i
3.000 €, sinó que es fa especial èmfasi amb la disposició d’una senyalització que indica l’accés
cap a un entorn natural on cal vetllar pel silenci, les pastures, la fauna i la natura, i la convivència
amb els veïns i veïnes que hi viuen.

En els últims mesos s’ha treballat amb tres ajuntaments de la comarca per tal d’anar definint
l’inventari de camins i el primer que s’ha finalitzat ha estat el de Sant Martí de Centelles que un
cop informat favorablement per a la Comissió s’haurà de sotmetre a informació pública i aprovar
definitivament per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i es
publicarà al DOGC.

L’objectiu d’aquesta tasca és poder disposar d’un territori més ordenat, amb un accés al medi
respectuós i beneficiós per a totes les parts que hi han de conviure.

Durant aquesta Setmana Santa a la comarca es tornaran a desplegar diferents mesures de
control d’accés motoritzat al medi natural per tal d’evitar massificacions. Per exemple, al
Collsacabra es realitzarà de nou el desplegament d’informadors ambientals a les principals
carreteres d’accés als pobles de L’Esquirol, Cantonigròs, Rupit i Pruit i Tavertet, i també en els
seus espais d’interès natural com el Morro de l’Abella, La Foradada i el Salt de Sallent. A Gurb,
el consistori tornarà a regular l’accés a la Creu de Gurb, i el Consorci de l’Espai Natural Guilleries
Savassona activarà de nou l’accés controlat al pantà de Sau i el Parc Natural del Montseny
activarà i ampliarà el servei de Bus Parc per tal de poder arribar a diferents municipis i punts del
Parc amb transport públic.

Back To Top