skip to Main Content
El Consell Comarcal D’Osona Constitueix La Primera Comissió Consultiva De L’accés Motoritzat Al Medi Natural De Catalunya

El Consell Comarcal d’Osona constitueix la primera comissió consultiva de l’accés motoritzat al medi natural de Catalunya

El dijous 22 de juliol de 2021, a la Sala de Plens del Consell Comarcal d’Osona, es va constituir la comissió consultiva de l’accés motoritzat al medi natural de la comarca d’Osona, la primera de Catalunya.

Ens cal retrocedir fins a l’any 1995 per esbrinar el propòsit d’aquestes comissions i, ara dotar-les de contingut vist la necessitat urgent que siguin eines eficients pel territori que representa. La pandèmia de la Covid-19 ens ha agafat amb els deures pendents i ha fet aflorar totes les contradiccions d’un sistema econòmic i social que viu del creixement il·limitat, la hipermobilitat i la desconsideració latent dels recursos paisatgístics i vida en l’àmbit rural.

És en la disposició addicional tercera de la Llei 9/1995, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural que estableix la creació a cada comarca de Catalunya d’una comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural. El Decret 166/1998, que desenvolupa aquesta llei, estableix la composició d’aquestes comissions, formades per representants dels departaments implicats, dels consells comarcals, dels ajuntaments, dels propietaris afectats (per mitjà de les organitzacions professionals agràries, forestals i sectorials) i també d’altres entitats, institucions o agents socials afectats.

D’acord amb aquest precepte el passat 16 de juny de 2020, la consellera Jordà, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va fer els nomenaments dels membres de la comissió, a proposta de les entitats representades. Aquesta primera comissió està formada per una àmplia representació d’alcaldies de la comarca, consellers i representants de les organitzacions relacionades amb l’accés al medi o amb problemàtiques relacionades amb aquestes.

Aquesta comissió té la finalitat d’informar de les limitacions i les prohibicions en l’accés motoritzat al medi natural, això com de l’inventari comarcal de camins a què es refereixen en els diferents articles d’aquesta llei.

Les àrees del consell comarcal d’Osona que han impulsat aquesta comissió són les de Turisme i Desenvolupament Rural, amb els seus consellers delegats, Àlex Montanyà i Ramon Roig són qui la presidiran. Són membres també de la comissió, les alcaldies de la comarca d’Osona designades pel consell comarcal, de Sant Pere de Torelló, de Sant Quirze de Besora, de Sant Boi de Lluçanès, de Rupit i Pruit, de Gurb i de Sant Martí de Centelles.

Aquesta comissió treballarà de manera preferent l’accés motoritzat al medi natural a la comarca d’Osona, tot i que es considera necessari considerar l’accés al medi natural de forma general. Tenint en compte i buscant la classificació de camins i la sensibilització dels usos d’aquests, també es considera rellevant establir de forma clara, la responsabilitat en l’àmbit de l’accés motoritzat al medi natural dels cossos de seguretat, l’administració local i l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Es demana que no es perdi de vista la realitat de la comarca, basada en pobles extensos amb poca població i molta extensió ambiental, forestal, agrícola i ramadera; també amb una àmplia xarxa de camins rurals i amb molts espais naturals i paisatgístics molt sensibles i que cal protegir. Amb una comarca amb 50 municipis això es tradueix amb pocs recursos de sensibilització, prevenció i posteriorment de control i sanció.

En aquesta primera sessió es planteja crear comissions tècniques de treball, en temes concrets, si és necessari, ja que s’ha posat de manifest que és imprescindible malgrat l’ingent treball que s’albira, que en cada sessió es puguin verificar que s’han realitzat petits avanços en les tasques més immediates a desenvolupar, com per exemple: la revisió dels inventaris de camins rurals de la comarca, la difusió de les tasques i responsabilitats dels agents rurals i mossos d’Esquadra, la senyalització, les campanyes de conscienciació, etc.

Cal que cada comarca de Catalunya sigui de litoral, interior o del Pirineu faci ús d’aquestes eines per forjar un vincle directe amb el territori rural. La comissió d’Osona emplaça a cada consell comarcal a impulsar d’una manera uniforme la creació d’aquestes comissions comarcals, això farà que es puguin sol·licitar i desenvolupar eines i recursos comuns tant financers com tècnics al llarg de tota la geografia catalana.

Formen part també d’aquesta comissió, el senyor Rubèn Montero Valencia, tècnic forestal de les unitats de paisatge afectades de la comarca d’Osona, que actuarà com a secretari, la representant del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a la comarca d’Osona, la cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial, senyora Patricia Pladevall i Bigas i els responsables d’espais inclosos al Pla d’espais d’interès natural, d’Espais Naturals de la Generalitat de Catalunya, senyor Efrem Batriu Vila, d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, senyor Agustí Busquets.

Respecte a organitzacions professionals agràries vinculades a la comarca, en formen part, l’organització professional agrària Unió de Pagesos, l’organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, les societats de caçadors i caçadores federats vinculats a la comarca i el Centre de la Propietat Forestal. Representants del departament amb competències en emergències i seguretat civil, la secció de Boscos i Recursos Forestals al Servei Territorial a la Catalunya Central i els Agents Rurals a Osona.

Es planteja, però que es puguin convidar a properes comissions consultives a altres entitats i federacions del territori, vinculades als temes a tractar.
En aquesta sessió de constitució es van establir el règim de sessions de la comissió, la qual es reunirà de manera trimestral, amb la possibilitat de convocar trobades extraordinàries de la comissió, totes elles de forma itinerant per la comarca.

Back To Top