skip to Main Content

Sobremunt

Sobre la serra de Sobremunt hi ha el municipi del mateix nom, cavalcant sobre la plana. Solquen la serra nombroses rieres que conflueixen a la riera de Sorreigs, un espai natural interessantíssim que aboca al Ter. És un dels municipis més rurals del Lluçanès, amb tres sectors bàsics: el poble de Sobremunt, les caseries de Sorreigs i Santa Llúcia de Sobremunt. El terme està format per un petit nucli urbà i masies aïllades.

Ajuntament de Sobremunt. Cal Tic. – 08589 Sobremunt. Tel. 93 852 70 71 – www.sobremunt.cat – sobremunt@diba.cat

Les Prunes
La Rabassola

1r diumenge de Pasqua: Aplec de Santa Llúcia
Maig: Dia 15, Sant Isidre
Novembre: Dia 11, Festa Major de Sant Martí.

Back To Top