skip to Main Content

Anigami Experiències

Anigami Experiències és una empresa amb 30 anys d’experiència en l’organització tant d’activitats corporatives com d’esdeveniments. Ha prestat serveis a escoles, empreses i grans corporacions, administracions públiques locals i nacionals per més de 50 països arreu del mon, entorn d’esdeveniments esportius, culturals, mediambientals i corporatius. El seu equip pluridisciplinar treballa de forma transversal i eficient entorn de qualsevol tipologia de repte.


  • Capacitat
  • Localitzaciól'Esquirol

Accessibilitat

  • Mobilitat reduïda

Contacte


Mas Les Comes, Ctra C 153 km 18,7, 08511 l'Esquirol
Back To Top