La Taberna del poble

C. Estació 1-08550-Balenyà
Telèfon: 93 882 07 04