El Puig de Balenyà

Mas El Puig, s/n-08550-Balenyà
Telèfon mòbil: 646334749
Email: elpuigdebalenya@gmail.com

Nombre de places: 55