Apartament El Roc Gros

Nº inscripció RTC: HUTB-048284
Carr. de Ribes, 66 Els Hostalets de Balenyà-08550 -Balenyà
Telèfon mòbil: 660385282
Email: elpermanyer@gmail.com

Apartament per parelles i aprop de Barcelona