skip to Main Content

Turisme sostenible

Osona Turisme aposta per la gestió sostenible com a valor central de la gestió turística de la comarca, establint el concepte de desenvolupament sostenible com un instrument que relaciona els aspectes socioculturals, mediambientals i econòmics, buscant així tant la satisfacció dels visitants com de la comunitat local.

1003723448380492.ZbuybuW8Tf7SbpJ1PUNM_height640
LA CERTIFICACIÓ BIOSPHERE ÉS UN SEGELL QUE ACREDITA LA RESPONSABILITAT DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES QUE ATORGA L’INSTITUTO DE TURISMO RESPONSABLE (ITR), MEMBRE DE L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL TURISME (OMT) I ADSCRIT AL GLOBAL SUSTAINABLE TOURISME COUNCIL (GSTC) DE LA UNESCO.
LA POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE
PLA D’ACCIÓ DE TURISME RESPONSABLE I SOSTENIBLE

tornar enrere

Back To Top